Skip to main content

fpú Hen Gyf.—Rhif 632.] PBIS 4e. [Cyf. Newydd—Rhif 32. ^Ç?1 Mtâvâä: Ä'R HWN YR UNWYD "YR AfêMBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. EOBEBT THOMAS, BALA; a'b PAB,CH. E. H. BYAN8, CAEENAEION. Y CYNWYSIAD. Epayddiaeth mewn Crefydd................................................. 229 Caniadaeth y Cysegr........................................................... 232 Masnach Cymra................................................................ 237 YDòn..;.......................................................................... 240 Y diweddar Mr. John Gî-rifíith Jones, Llarif yllin...................... 240 Y Genadaeth Dramor......................................................... 243 " Waeth Pwy " ar Gyfeillachau y Mis................................... 246 NODIADAU AB, Y MlS:— "Y Mesur er rhoddi Defodaeth i lawr "................................ 249 Un Offeiriad wedi derbyn yn mron haner miliwn o bunau......... 250 Coffadwriaeth Dau-can'-mlwyddol Dr. Isaae Watts................. 250 Mr. Spurgeonar y Cynulleidfaolwyr....,............................... 251 Jubili Addoldai............................... ............................. 251 Ymosodiadau dienw.......................................................... 252 AwGRYMÍADAU AR GYFER CYFEILLACHAU î MlS:— Cydgynulliad yr Eglwys.................................................. 252 Addewidi Eglwys Ddirywiedig.......................................... 253 Yr Iesu yn Fyw............................................................... 254 Adgof am Sarah Roberts .................................................... 255 Cofnodion Enwadol;— Athrofa Aberhonddu........................................................ 256 Cymanfa Mynwy............................................................. 258 Cymanfa Mon................................................................. 259 Marwolaethau.................................................................. 260 »R ELW AT GYNORTHWYO GWEINID0G10N A PHREGETHWYR OEDRANUS AWST, 1874. DOLGELLATT: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. !taáJ **<M