Skip to main content

-----------------„-----------------------------------------------------------------.^™ Hen Gyf.—Rhif 631.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 31. J$|P? P0íá|á4: AR KWN YR UNWYD "YR ANNIRYNWR." DàN OLYGIAETH Y PABCH. ROBEBT THOMAS, BALÂ; PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON, Y CYNWYSIAD. Llawenydd Crefyddol......................................................... 197 Nerth yn y Weinidogaeth.................................................... 200 Dydà1 Bywyd a Nos Angen.................................................. 209 Y diweddar Mr. John Griffith Jones, Llanfyllin...................... 214 Myn'd y Byd....................••<............................................. 218 AWGUYMIADAU AK GYFJ5R CyFEILLACHAU Y MlS— Perygi Rhagrith.............................................................. 219 Y Meusydd yn wynion.................................................... 220 Gwneud ein Dyledswydd.........>•............................. ......... 221 Adolygiad y Wasg— The Superhuraan Origin of thë Bible Inferred from itself...... 222 Hanes Bywyd Dr. Livingstoné.........j....... ....................... 223 Y Beibl Cysegrlan...............................-,....:...........,.1,........ 223 CoFNODION EtfWADOL—■ & Cymanfa Maldwyn................................:.......................... 224 Cymanfa Arfon...........................................................•••• 226 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd............................ 226 Cyfarfod Chwarterol Mon.................................i....f.......... 227 TJrddiad.............................•••—.........................i.1........• ••• 227 Marwolaeth a Chladdedigaeth Mrs. Evans, Amwythig............ 228 BuFarw......................?................................................... 228 U $É:. AT OYNORTHWYO OWEINI0OCI0N A FHREOETHWYR OEDRANUS. GORPHENAF, 1874. DOLGELLAU: AEGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS. \d