Skip to main content

5TDD-RhIF 30, 2*^ 'íp\ Hek Gyf.—Rhif 630.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 30. p^ ÇO p#Mgád: Â'R HWM YR ÜMWYD "YR ANMÍBYMWS." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; A'B PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAD. Babanod Seion................................................................ î Bwthyn yn Ngodre'r Mynydd......................................... î Trydydd Deisyfiad yn Ngweddi yr Argb/ydd..................... Berwi a Rhewi................................................................. Y Genadaeth Dramor............................ -.......................... AWGRYMIADATJ AR GYFER CyFEILLACHAU Y MlS— 1. Llythyr Crist....................•............••......................... 2. Sel yr Ysbryd........................................................... 3. Undeb Crefyddol.............•........................................ Elias y Thesbiad.............................................................. COFNODION EsiWADOL---- Agoriad Capel Middlesbro.......................,...................... Cyfundeb Gogleddol Morganwg...................................... Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................. Cyfarfod Chwarterol Meirion.......................................... BWRDD Y GoLYGYDD— Y "Times" ar yr Ymncillduwyr....................................... Offeiriad y Pabyddion, Picer Caernarfon, a'r Bwrdd Ysgol... Y "Carnarvon Herald" ar Frwydr y Dacgysylltiad yn Rhyl. Y "Punch" ar yr Archesgob........................................... ^odiadau Enwadol....................................................... ^iwygiad Crefyddol........................................,.............. Marwolaeth y Parch. J. Davies, Caerdyòd......,................. ^arwolaethau ...............•.............................. 165 170 171 177 179 184 184 186 186 190 191 191 192 193 193 194 194 196 196 196 196 R El" AT OYNORTHWYO 0WE 1H 100010 H A PHREG ET H W Y R 0 E 0 R A N U S. MEHEFIN, 1874. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.