Skip to main content

'Tp^ Hen Gyf.—Rhif 629.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 29. /SÇsÌ A'R HWM YR UNWYD <(YR ANNiBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAROH. EOBERT THOMAS, BALA; A'B PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAD. Epayddiaeth mewn crefydd................................................. 133 Mae drosom waed yr Iesu.................................................. 139 Llywodraeth Deuluaidd yn ei chysylltiad a'r Rhyw Fenywaidd.. 139 Colegy Bala..................................................................... 143 Coffadwriaeth y ddiweddar Mrs. Wüliams, Fetter Lane, Llun- dain, priod y Parch. R. Williams (Hwfa Mon).................... 145 Galargan am y diweddar Barch. W. Ambrose, Portmadoc......... 148 Masnach Cymru,—Ei Diffygion........................................... 149 Adolyoiad y Mis— Ysbryd erlidgar yr Eglwys yn Nghymiu............................... 153 Stamp out Dissent............................................................ 154 Y Byrddau Ysgol.—Cydraddoldeb Crefyddol........................ 154 Rhydcìfrydwyr a'r dyfodol.................................................. 155 Gweinyddiaeth y dosbarth breintiog.................................... 155 AWGRÎMIADAU AR GYFER CyfEILLACHAU'Y MlS— "Efea'idugef at yrlesu"................................................ 156 "A wyt ti yn fy ngharu i?".................................,.............. 157 "Parotowch ffordd yr Arglwydd"....................................... 159 Adolygiad ar Lyprau— The British Quarterly Review............................................. 160 Points: from the writings of T. de Witt Talmage, D.D........... 161 The Study —Detached Liuks.............................................. 161 Hanes Cymry America, &c................................................. 161 Copîíodion Enwadol:—Athrofa y Bala—Arholiad 1874.......... 163 Llythyr Cymeradwyaeth y Parch. J. A. Roberts, B.D., America 164 Y» tlW AT OYNORTHWYO OWE IH IDOG10 N A PHREOETH W Y R OEDRAHUS. MAI, 1874. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.