Skip to main content

■jýwss//%'■'■ H'*. s7p\ Heîí Gyf.—Rhif 625.] PRIS 4o. [Cyf. Newydd—Rhif 25. Ift^N A'R Hm n ÜNWYD "YR AfüüBYÌWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. ROBERT THOMAS, BALA; a'r PARCH, E. H. EYANS, CAERNARFON, Y CYNWYSIAD. Y Diweddar Barch. W. Ambrose.......................................... 5 Cyfeillachau y Mis— 1. Wythnos o Weddio....................................................... 10 2. Y Diwygiad Crefyddol.................................................... II 3. Blwyddyn Newydd Dda................................................ 11 Yb Ysgol Sabbathol— Y Cynglirair Efengylaidd a'r Ysgol Sabbathol...................... 12 Yr Ysgol Sabbathol yn Ffrainc.......................................... 14 Anhawsderau Protestaniaeth............................................... 14 Er cof am Ferch Ieuanc.........................................,........... 14 Elias y Thesbiad............................................................... 15 Ein Prif Buegethwyr— Henry Ward Beecher....................................................... 19 Afon Fach y Bardd............................................................ 22 Natur Eglwys............,....................................................... 24 Adolygiaü y Mis— Gwers i Ficeriaid erlid^ar Cymru...................................... 31 Cyfarfodydd ündebol Sir Drefaldwyn.................................. 32 Mr. Dale ar yr Ymneillduwyr............................................. 32 Y Daily Tdegraph ar Mr. Dale...................................,...... 33 Maniòn Amrywiol.........................•..................................... 33 CoFNODION EnWADOL— Athrofa Aberhonddu..............•.......................................... 34 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn.— Urddiad............................. 35 ^sgorodd, Priodwyd, BuFarw.............................................. 36 YR EIW AT OYN0RTHWY0 0 W E III10 0GI0U A PHREOETHWYR OEDRANUS. IONAWR, 1874. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. ^O