Skip to main content

Hen Gjŵes—RMf. 621] Prîs & [Cyfres Newydd—Bfclf 24 Y DYSGEDYDD: MDA'» HWH YR OBWYO "YR A H K IB Y M W R." Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. Y CYNWYSIAD. Anerchiad y. Dysgedydd................................,............... 357 Gwaith Cartrefol yr Eglwyai............................................ 359 Iesu Griat yn Pregethu, yn Esiampl i Bregethwyr eraill...... 366 Uyddiau Adda ae Èfa................................................... 372 Marwolaeth a ChîaSdedigaeth y Parch. W. Ambrose.......... 373 Cofnodion Enwadol.—Sefydliad y Parch. D. Griffith, Porth Dinorwig, yn îíoìgellau.......................................... "377 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Gogleddol Morganwg*....... 377 Cyfarf od Chẃarterol Uis.deb Gorllewiuol Morgaá^g........... 3#8 CyfarfodÌChwarterol Sir Feirionydd............................. 378 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.......................,.,. 379 Cyfarfod Chw^frterol Arfon...............*.................v,^r:„ 380 ^yfarfod Chwartefol Cyfundeb Deheuol Morganwg........éá 381 Marwoîaethau............................................................... 382 RHAGFYR, 1873. DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.