Skip to main content

Hen ayfres-Rhîf. 619.] Pria ic. [Cyfreg Newydd-Eînf 19. Y DYSGEDYDD: ÛYOA'R HWH YR UHWYD "YR AHHIBYHWR." Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. Y CYNWYSIAD. Nodiadau ar Rhuf. v. 3, &c.................,......... Manteision ac Anfanteision Bywyd Crefyddol yn Lloegr Yr Ysgol Sabbathol.............................,.............. & ' Y Wraig Ddiog.....>......................................[[[[[[[[['.'.'[' Cofiant y Parch. Joshua Davies, Newmarket Addysg Grefyddol Plant.......................................... 7 Judas Iscariot..................................... Dystawrwydd (Dernyn).............................. Cofnodion Enwadol:—Cymanfa Sir Gaernarfon.".........'.'... Cymanfa Llanuwchllyn, 1873............,...............'..,.'..','."... Cymanfa Gogledd Lloegr..........,................................. Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd....................... Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Deheuol Morganwg......... Cymanfa Maldwyn.............................. Bu Farw............ ........... 197 202 210 211 212 215 219 221 223 224 224 225 225 226 228 GORPHENAF, 1873. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS.