Skip to main content

Hen Gyfres-Bhif. 612.] Pris 4c. [Cyfres Newydâ-Rhif 12 Y DYSGEDYDD: SYBA'R HWN YR UNWYD Y R A Hä 1 B Y H W R. " ì&l Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. • Y CYNNWYSIAD. Undeb yr Annibynwyr Cymreig—Dysgyblaeth Eglwýsig....... 357 Gwerthfawredd Cariad at Dduw a Dynion.......................... 365 Gogwyddiadau Addoliadol yr Oes..................................... 369 Yr Ysgol Sabbathol.........................:............................... 372 Crefyddwyr yr Ogof....................................................... 375 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Maldwyn........... 380 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd....................à... 381 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Deheuol Morganwg........... 381 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin.......... 382 Priodwyd, bu Farw.................................•••.................... 382 RHAGFYR, 1872. DOLGELLAU: ARGíiAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.