Skip to main content

Hen Gyfres-Hhif. 611.] Pris 4c. [Cyfres Hewydd-SMf 11. Y DYSGEDYDD: aYBÂ'R HWS Y8 UMWYB " * R AK H I Bî H W 8 ." Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. »X^k«í« Y CYNNWYSIAD. Gwaith Crist, a'i Haeddiant........• •••......••••••......""•;<•"""• 32° Bywgraffiad y diweddar Barcli. Eaward Edwards, Dryden House, Manchester.................................."'""."""...... „1 Undeb yr Annibynwyr Cymreig-Aaerchiad y Cade^rydd...... v339 Ochenaid ar ol unig frawd, sef Ebenezer Morris, mab ieuangaf y Parch. E. Morris, Penrhyndeiidraeth.............. 351 Y Genadaeth.-Cenadaeth Newydd yn Cumea Hewydd....... 351 Cofnodion Enwadol-.-Cyfarfod Chwarterol Dinbych a Eflmt 3oo Sefydliad y Parch. W. JTicholson yn y Groeswen............... 353 Cyfarfod Chwarterol Arfon.........................................••' . _ Cyfarfod Chwarterol Meirion........................................•• °J ■ Y Dyn Hunanol................................................'........... QF^ Bu Farw............................................."..............,...,..•-• TACHWBDD, 1872. DOLGELLAU: ARGllAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES /y