Skip to main content

Hen Gfyfres—Bîúf, 610.] Pris lc. ' [Cyfres Newydd—Rhìf 10. Y DYSGEDYDD: GYDA'8 HWR Yft UNWYD "YR ANNIBYNWR." Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. Y OYNNWYSIAD. Cadwedigaeth a Cholledigaeth Pechadur............................. 292 Arferion Amheus, neu Ddifyrwch Cyfreithlawn a Phechadurus 296 Gwérsi Gwyl y.Cynhauaf................................................ 302 Tangnefedd.................................................................. 306 Dyhuddawl Bryddest-gân............................................... 310 Bywgrafnad y diweddar Barch. E. Edwards, Dryden House, Manchester............................................................... 312 Pennillion er cof am Eliza Elen, ail ferch Mr. Evan Jones, Porthmadog.............................................................. 318 Y Parch. Evan Griffith, Iowa City, Iowa, America.............. 319 Difaterwch yr Eglwysi...."................................................ 322 Cofnodion Enwadol:—Cyfundeb Gogleddol Morganwg......... 323 Urddiad yn Nanticoke, Pa............................................. 323 Cyfarfod Ordeinio yn Waterville.................................... 324 Priodwyd, Bu Farw....................................................... 324 HYDRBF, 1872. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAT: 7v ÌLLIAM HUGHES.