Skip to main content

// ____ Át^íjlâ Hen Gyfres-Rùif. 609.] Pris îg. [Cyfres Newydd-Rhif 9. Y DYSGEDYDD: GYDA'R HWN YR UHWYD "YR ANNIBYNWR." G-weinidogion a Phregethwyr oedranus. Y CYNNWYSIAD. "Hen Ddssgybl," sef Mr. Wílliam Davies, Maesygroes, Cilcaio^sir Fflint................. ••••................................. 261 Prege«^rr..................................■•.................................. 266 Hen Ofeddía Anghydffurfwyr 1662—Sweeney Hall.............. 270 Pryddest—Dychweliad y Morwr o'i Fordaith....................# t 272 Cenadaeth Singrowli...................................................... 276 Tangnefedd.................................................................. 278 Adolygiadau.—Pregethau y Parch. W. Roberts, LiverpooÌ.... 281 Cofnodion EnwadoL— Cyfarfod Sefydliad y Parch. T. G. Jones, Gwernogle, yn Abergorlech.............................. 284 CymanfaMon.............................................................. 286 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Bifionydd.................,......... 289 Cymanfasir Fynwy....................• ••................................ 289 -íJndeb Gorllewinöl Morganwg.......................................... 290 Cymanfa y Cynnulleidfaolwyr yn Wisconsin...................... 290 Myfyrdod ynymyl ei groesEf.......................................... 291 Priodwyd, Bu Farw......................................................... 292 MEDI, 1872. DOLGELLATJ: ■ AEGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. x/