Skip to main content

Een Gyfres—BMf. 608.] Pris 4e. [Cyfres tfewyda—BMf 8. Y DYSGEDYDD: OYDA'R H W N YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." Gweinidogion a Pliregrethwyr oedranus. Y CYNNWYSIAD. Robert Roberts, Treban ................................................ 229 Athrawon Newyddion Aberhonddu ................................. 234 Miss Eliza Ann.............................•............................... 239 Pregeth a wnaed yn Iowa City, Awst, 1869, ac a bregethwyd ar sefydliad y Parch. D. Price yn Williamsburg, Iowa Co., Iowa, Medi 1869............................................... 24] Y Genadaeth............................................................... 246 Adolygiad y Wasg.— ÁwdÌ Fuddugol ar Caledfryn, gan ' Sion Cent.......4....................................................... 247 Cofiant a Gweithiau Ieuan Gwynedd............................. 251 Marwolaeth y Parch. J. Davies, Llanwnog....................... 253 Cofnodion Enwadol —Cymanfa Corris ............................. 255 Cyfarfod Chwarterol Arfon yn Henryd ......................... 256 Cyfarfod Chwarterol Arfon yn Bethmaca........................ 257 Report of the Examination of the students of the Brecon Memorial College ...........■.................................... 257 Codi Pregethwyr......................................................... 258 Priodwyd, Bu Parw..................................................... 259 AWST, 1872. DOLGELLAU: ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.