Skip to main content

Hen Gyfres—Rhif. 607.] Pris 4c. [Cyfres Newydd—Rhif 7. Y DYSGEDYDD: GYDA'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." G-weinidogion a Phreg-ethwyr oedranus. Y OYNNWYSIAD. Pwysigrwydd Tangnefedd Eglwysig.................................. 197 Y Weinidogaeth yn dymuno Blwyddyn Newydd dda i'r Eglwys 203 Englynion i'r Gymdeithas er cyhoeddi hen Ysgrifau Cymreig 207 Marw-restr.—Morris Jones, Tremadog.............................. 208 Y Genadaeth,— Cylchwyl Flynyddol Cymdeithas GenadoÌ Llundain................................................................... 211 Arglwydd, cofia fi.......................................................... 212 Ofergoeledd........................................................ 212 Llythyr Cymanfa Maldẅyn am 1872....................'.'.'.'."".^ 213 Athrawon Newyddion Aberhonddu........................ '" 219 Adolygiad y Mis.—Y Parch. R Jones, gynt o Talgarth.'."!."!! 22] Y Parch. D. Hughes, B.A., Tredegar.............................. 222 YParch. Samuel Edwards, Machynlleth...........,.........'" 223 Y Parch. J. Jones, Bethlehem, Pentyrch.................... ' ' 223 Cofnodion Enwadol. —Cymanfa Sir Gaerfyrddin.................. 224 CymanfaMaldwyn....................................................... 225 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.........................\t 227 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg............ 227 Cymanfa Llanrwst........................................................ 228 Pencader.................................................................... 228 Priodwyd, BuFarw................................................."!.. 228 GORPHBNAF, 1872. DOLGELLAU: AEGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.