Skip to main content

Hen Gyfres—Bhlf. 606.] Pris 4c. [Oyfres Newydd—Ehif 6. Y DYSGEDTDD: GYDA'R HWN YR UNWYD "YR ANHiBYNWR." Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. Y CYNNWYSIAD. Dyn yn Ddeiliad Deddf, &c........................................... 165 Gatt Feddygon a Gau Feddyginiaeth............................... 172 Lladd yr Achos, gan Herber.......................................,... 174. Dedwyddwch y Tettlu sy'n byw ar fin y Mynydd............. 178 Elfenau Llwyddiant, gan L. Williams............................. 178 Y Genadaeth.—Madagascar—y Cenadaethati mewnol, gan W. J..................................•.................................... 181 Cofnodion Enwadol:—Adroddiad o Arholiad Myfyrwyr Athrofa Annibynol y Bala.......................................... 183 Cyfundeb Gogleddol Morganwg..................................... 184 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog................................... 185 Cyfarfod Chwartertol Mon.....................•...................... 185 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg.............. 186 Yr Ysgol Sabbathol.—Y manteision o feddu Undebatt Ysgol- ion, a'r modd goreu i'w dwyn yn mlaen, gan D. Jones....... 186 Adolygiad y Mis.—Marwolaeth y Parch. M. Roberts, Nefyn 190 Marwolaeth y Parch. Evan Griffith, o America.................. 190 Marwolaeth y Parch. R. P. Griflith, Caernarfon............... 190 Marwolaeth y Parch. J. Stephens, Brychgoed.................. 191 Adfywiad Crefyddol yn America.................................... 192 Fy Mhriod................................................................... 195 Marwolaethau............................................................... 195 MEHEFIN, 1872. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.