Skip to main content

i. Hen Gyfres—Bhlf. 605.] Pris 4c. . [Cyfres lîe'wydd—RMf 5. Y DYSGEDYDD: BTDA'R HWN TR ONWTD "TR ANNÌBTNWR." G-weinidogion a Phreg-ethwyr oedranus. Y OYNNWYSIAD. Anerchiad i Fyfyrwyr Coleg Annibynol y Bala, gan y Parch. W. Griffith, Caergybi.................................................... 133 Pulpud Annibynol Cymru yny Dyfodol, gan y Gohebydd..... 145 Byr gofiant am Thomas Mortimer, Ysw., Trewellwell, ger Solfach....................................'................................. 153 YCysegr...................................................................... 155 Y Gen^daeth:—Anerchiad a draddodwyd gan y Parch. T. Roberts, Llanddeusant................................................ 156 Er Coffadwriaeth am Mr. Robert Roberts, Pandy, Treban, Mon....................................................................... 161 Cofnodion Enwacîbl. —Cyfarfod Blynyddol Sir Benfro.......... 162 Cyfarfod Chwarterol Sir Fynwy....................................... 163 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn........................................ 163 Atebiad i Ofyniad.......................................................... 164 Marwolaeth.................................................................. 164 MAI, 1872. DOLGELLÂU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.