Skip to main content

Een Gyfres-Bhlf. 603.] Pris 4c. [Cyfres Newyäd-EMf 3. Y DYSGEDYDD: OYDA'R HWN YB BNWYD "YR ANRIBYRWR. G-weinidogion a Phregethwyr oedranus. Y CYNNWYSIAD. Calon bur a chredo gywir................................................ 69 Dyrchafiad y Gweithiwr, gan W. A................................... 74 Pwysigrwydd pob rhan o'r Addoliad Cyhoeddus, gan Herber 79 Cywydd i'r Haul, gan Emrys........................................... 81 Pulpud Annibynol Cymru yn y dyfodol, gan y Gohebydd.... 83 Cedrwydd—Cymeriadau Grymus, gan í>. M. Jenkins.......... 87 Ynysoedd Loyalty—Mare, gan W. J................................. 89 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol TJndeb Gorllewinol Morganwg............,.................................................... 91 Mr. Thomas Jones, Pentretygwyn, Llansilin..................... 91 Mr. Cornelius Jones, Ffriddlwyd.................................... 92 Yr Ysgol Sabbathol—Oriau olaf Athrawes yn yr Ysgol Sul 94 Adolygiad y Mis:—Yr Wyl Diolchgarwch Cenedlaethol........ 98 Agoriad y Senedd....................................................... 99 Y ddadl ar ystyr y Cytundeb.^...........................,............. 99 Undeb Cynnulleidfaol i'r Brifddinas................................ 100 Y Parch. J. Shedlock, M.A., wedi marw......................... 100 Cyflwyniad Tysteb i'r Parch. J. Davies, Caerdydd............. 100 MAWRTH, 1872. DOLGELLAU: ARGRAFFBDIG GAN WILLIAM HUGHES.