Skip to main content

Hen Gyfres-Ehif. 602.] Prls 4c. [Cyfres ITewydd—Bhif 2. «jjjl Y DYSGEDYDD: GYDA'R HWH YR UNWYB "YR AüNIBYNWR." Gweinidogion a Phreg'ethwyr oedranus. Y CYNNWYSIÁD. Egwyddorion Anghydffurfiaeth........................................ 37 Pwysigrwydd pob rhan o'r Addoliad Cyhoeddus, gan Herber 44 Euglynion a ddarllenwyd yn îíghyfarfod Ebenezer, Bangor, gan Ap Vychan.......................................................... 48 Mr. William Baniel, Llaniestyn, Lleyn, gan E. Morris........ 49 Pennillion coffadwriaethol am Morris Jones, Tremadog........ 52 Deddf Anrhydedd rhwng Cristionogion, gan E. A. Jones...... 53 Ystadegaeth yr Enwad, gan J. T...................................... 54 Pulpud Annibynol Cymru yn y dyfodol, gan y Gohebydd.... 57 Cofnodion Emv adol:—Undeb yr Annibynwyr Cymreig......... 59 Cyfarfod Chwarterol Mon; Cyfarfod Chwarterol Maldwyn... 60 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg................ 61 Cyfundeb Gogleddol Morganwg...................................... 62 Colegdy Newydd y Bala................................................ 63 Yr Ysgol Sabbathol:—Santeiddrwydd a Moesoldeb.............. 63 Addysgu eraill............................................................ 64 Hunanymholiad yr Athraw............................................ 65 Diwygiad...............................,.................................. 66 Adolygiad y Mis............................................................ 66 Marwolaethau Gweinidogion............................................ 68 CHWBFEOR, 1872. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.