Skip to main content

Shif. 600. Prîs îo. Cyf. L. Y DTSGEDTDD gyda'r hwn yk ünwyd T R ANNIBTNWR EHAGÍTE, 1871. Y CYNNWYSIAD. Addysg:—Egwyddorion Anghydffurfiaeth......................... 357 Dyledswydd Enwad at ei Lenyddiaeth.......................... 360 Credo yr Apostolion........................................• • • >•.• •.... 362 Bugeiliaid Dwyreiniol................................•„.:•<<"............. 364 Y Pfordd i Anrhydedd..............................."................ 366 Barddoniaeth:—Efelychiad o Ganig.............................. 371 Cydymdeimlad Eglwys Salem âg "Enirys" yn ei gystudd 371 Ffynnon Penegoes....................................................... 371 Hir a Thoddaid am y diweddar C. E. Jones, Machynlleth 371 Trydaniaeth.........................................-...................... 372 Yr Ysgubell................................................................ 372 Y Wenynen..............................................••................ 372 Y Maeêt Cenadol:—Parhad o Araeth y Parch. Griffith John 373 Adolygiaüau:—Cofiant a Phregethauy Parch. D. M. Davies, LlanfyIlin................................."............................... 374 Duwinyddiaeth:—B^eibl Addoüaeth............................... 375 CorNODioisr Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg................................................................. 377 Cyfarfod Chwarterol Mon............................................. 378 Dosbarth Gorllewinol Sir Gaerfyrddin........................... 378 My nyddislwyn............................................................ 379 Crynodeb y Mis........................................................... 379 Yr Elw at gynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.