Skip to main content

H'l' —BBm Bbif. 599. Pris 4c. Y DYSGEDYDD: gyda'b hwn ye UîíWYD YR ANNIBYNWR TACHWEDD, 1871. Y' CYNNWYSIAD. Ye àchos :—Undeb yr Annibynwyr Cymreig...................... 325 Duwinyddiaeth:—Pethau Mawrion Cyf raith Du w.............. 330 Y Grefydd Ddiffuant...................................................... 336 Barddoniaeth:—Ochenaid uwch beddrod Mr. John Griffith, Brwynog Isaf, Trefriw.................................................. 340 Y Mabs Cenadol:—Pigion o Araeth y Parch. Griffith John yn Neuadd Exeter, Mai 11, 1871................................... 341 Addysg:—Dirwest ......................................................... 3^3 Robert Hall—Nodiadau arno gan y diweddar Dr. Liefchild. 344 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol SwyddiDinbych ;' aFflint...................................................................... 34Sy Cyfarfod Chwarterol Meirion.......................................... 347 Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................. 347 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn........................................ 348 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog..................................... 348 Cyfarfod Chwarterol Sir Fynwy...........•.......................... 349 Llandysul................................................................... 349 Sardis, Ystradgynlais, a Godre'rhos........•........................ 349 Cymanfa Undeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Dolgellau a'r Amgylchoedd......................................................... 350 Bu Farw..................................................................... 350 Hanesion:—Crynodeb y Mis.............•............................. 350 Yr Blw at gynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. D0LGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.