Skip to main content

Bhif. 598. Pris 4c. Cyf. L. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yb unwyd YR AîílíIBTíífR, HYDEBF, 1871. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Gras........................................ Y Croeshoeliedig lesu fel Oanolbwynt y Drefn Gyfryngòi... Gwersi yn Hanes Crist............................................ Y Maes Cenadol:—Araeth y Parch. Robert Moffat o'Äffricà Addysg:—Y Pabyddion a'r Bedyddwyr yn New York Egwyddorion Pennilliaeth—Y Meaur Diodl............ ......"°°° Ein Tadau Ymneülduol yn Adeiladu Addoldai.'.'.'.'.'.'.'".""°"°"°°° Barddoniaeth:—Yr Ystrad-wen.....................'.'.'.'.'.'"""""°°"°°° Englynion Anerchiadol.....................................""......... Yr Iesu wrth fedd Lazarus............................•••••••-••-...... Galargan ar ol fy Mhriod Elizabeth................"".............. Bywgraffiaeth:—Mary Jones, Llanfachreth. "' °" °............ Copnodion ENWADOLt-Cyfarfod Chwarteroí Dosba'rth''Ìs'af Swydd Gaerfyrddm.......................................... Cyfarfod Jubili........................................••••»»°°.........„„„ Elim, Mynydd Cynffig.................................................. Pwyllgor Blynyddol y Dysgedydd................•••••••■.......„ Tramor—Gosod conglfaen Addoldy newydd CynnuÌÌeidfawvr Cymreig Utica.............................................. * Hanesion :—Tramor —Y Bhagolygon yn Neẁ' Ÿork.............. Esgorodd, Bu Farw.................................. ....... 293 295 300 306 308 309 311 313 314 314 315 317 318 318 320 321 321 321 322 324 324 Yr Blw at gynnorthwyo G-weinidogion a Phregethwyr oedranus. D0LGELLAU; ARGRAFPEDIG GAN WILLIAM HUGHES.