Skip to main content

Ehif. 597. Pris 4c. Cyf. L. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yr unwyd YR AMIÍ TK,W'B.i MEDI, 1871. Y CYMNWYSIAD. Duwinyddiabth :—Duwinyddiaeth y Cynhauaf................... 261 Dau Gartref Credadyn................................................... 266 Bywghaffiaeth:—Mrs. Williams, diweddar briod y Parch. J. P. Williams, Pomeroy, Ohio, gynt o Faentwrog....'............ 269 Babddoniaeth :—Awdl i Henaint...................................... 274 Addysg:—Ffyddlondeb i Gyfarfodydd Eglwysig Wythnosol.., 277 Elizabeth.........................................•........................... 281 Y Maes Cenadol:—Y Gymdeithas er Efengyleiddio yr Iwerddon................................................................... 284 Ychydig o Hanes Tramor............................................... 284 Adolygiadau:—Cotìant a Gweithiau leuan Gwynedd............ 285 Detholion:—Na chyfarthwch hyd oniwyddoch am ba beth... 286 Yr Efengyl dragwyddol...............•.................................. 286 Beecher ar y gosb ddyfodol............................................ 286 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg...................................•.............................. 287 Cyfarfod Chwarterol Mon.................;••••........................ 288 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb uchaf sir Gaeriyrddin.......... 288 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg............ 289 Cymanfa Bedair Sirol Deheudir Cymru, mewn cysylìtiad â Chymanfa sir Fynwy......................•............................ 289 Henryd, ger Conwy....................................................... 290 Horeb, Llwydcoed........................................................ 290 Marwolaeth a chladdedigaeth y Parch. Thoinas Lodwick, Brynseion, Penfro....................................................... 290 Marwolaeth a chladdedigaeth Mrs.Morgan, Ivy Cottage,Chirk 291 Marwolaeth Mr. R. Roberts, Treban, Bryngwrah, Mon....... 291 Hanesion:—Trem ar y Byd............................................. 292 roöTTfỳ Yr . Elw Ua ^mÊ^ÊÊ^wg??' )£J Gweinidogion at ^Jm% -it"Vx a Phregethwyr gynnorthwyo * K R^^^^H ¥■?' oedranus. DOLGELLA^Uî argrafpedig gan william hughes.