Skip to main content

«nr^ayn-i^i-gBMraj»» m-ji...»-n» Bhif. 595. Pris 4c. Çyf. L. Y DYSGEDYDD gyda'r hwn yr uswyd YR AIlíIBYIffE, GORPHENAF, 1871. Y CYNNWYSIAD. DuwiNYDMAE'TH:-irnoliaeth Dysgeidiaeth yr Ysgrythyrau... weled Temtiadau Crist Bywgraffiaeth :—Anne Jones,"' Bontneẅÿdd^' Ca'ernarf on Barddoniaeth:—Englynion a gyfansoddwyd wrth Ehyddf ryd wyr yn cefnu ar Achos Rhyddid............... Englynion i'w rhoddi ar glawr Beibl a gyflwynwydíi Mi'ssS Howell, Dowlais..................................*.................." ' Tic Dolourenx......................................................,',"""" Englynion coffadwriaethol am Feredydd Dafydd, Penybont Llanuwchllyn...................................................,"' ' Addysg:—Dirwest fel Moddion Defnyddioldeb........... Y Maes Cenadol:—Upolu—y Cenadwr wrth ei waith.......... Coenodion Enwadol:—Cymanfa Meirion.......... Cymanfa Arfon................................,.......... Cymanfa Maldwyn.......................................... Urddiad Gweinidog.......................,...,..........' ............... Urddiad................................................ .................. Llansilin... ..................... Urddiad.....".'.'.'....................................................••••••• 224 Cwrdd Jubil'i Carm'ei;'cëndi'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.';..'.................. f9j Gyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd....... ................. íí% Detholion:—Tonyddiaeth......................... ................... ííì Hanesion:—Y Senedd........................ "".........""''■' ífì Ffrainc.......................,.........................['[..........-.....-■ f|Ç Germany...................„.......................... """...... ' Manion..................................... ...................... Ì%(. BuF^..................«....«...................::::;;:;::::: 1% 197 201 206 211 211 211 211 212 217 218 219 220 223 224 Yr Elw at gynnorthwyo G-weinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.