Skip to main content

; 1 / < BUf. 594. Pris 4c. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yk unwtd YR ANNIB YNWE. MEHEFIN, 1871. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Gwersi o'r Cynfyd................................ 165 Unoliaeth Dysgeidiaeth yr Ysgrythyrau............................ 170 Ffelix......................................................................... 174 Addysg:—Prif Bechod ein Gwlad—Meddwdod.................... 178 YMesur Diodl Cymreig................................................. 180 Adolygiadau :—Y Beibl Cysegrlan.................................... 181 YBeirniad.................................................................. 182 Y Maes Cenadol:—Llofnon Cenadol................................184 Cylchwyl Flynyddol Cymdeithas Genadol Llundain............ 185 Detholion:—Y Dyfnder Tawel....................................... 186 Iesu Grist f el Offeiriad................................................... 186 Y Fasnach Feddwol wedi ei dwyn at y maen prawf............. 186 Y fforddoreu i drin ysbrydion......................................... 187 Manteision sefyllfan...................................................... 187 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Maldwyn......... 187 Cyfarfod Chwarterol ündeb Deheuol Morganwg................. 188 Cyfarfod Cbwarterol Mon.............................................. 188 Undeb Gogleddol Morganwg........................................... 189 Cyf arf od Chwarterol Dosbarth Isaf sir Gaerfyrddin............. 190 Agoriad Eglwys Newydd Heol Prior, Caerfyrddin............... 190 Sefydliad y Parch. D. Roberts yn Ngwrexham................... 191 Cyfarfod sefydliad y Parch. B. M. Jones yn Nolyddeìen!.!!!! 191 Horeb a Llwyngwril...................................................... 192 Marwolaeth y Parch. J. Saunders, Aberystwyth...............;' 192 Marwolaeth a chladdedigaeth E. Evans, Factory, Llanfyllin 193 Hanesion :—Y Senedd.................................................... 194 Ffrainc....................................................................... ]94 Manion—Cyfarfodydd mis Mai....................................... 195 Marwolaeth y Parch. E. Morgan, Dyffryn......................... 195 Bu Farw..................................................................... 196 Yr Blw 1%*/ ^^^^^^^^^*");H Gweinidogion at /^ff^^^S^^S["C. a Phregethwyr g-ynnorthwyo \ ^^^&^H ¥' oedranus. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.