Skip to main content

Bhif. 593. ■ftífl 4c. Cýf. L. Y DYSGEDYDD: GTDA'a HWN TK UNWTD YR ÁÌÎIIBTNWR, MAI, 1871. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Unoliaeth Dysgeidiaeth yr Ysgrythyrau... 133 Y Cyfarfodydd Wythnosol.............................................. 136 Bywgbaffiaeth:—Y diweddar Barch. T. Griffith, Wigan...... 143 Y diweddar Barch. D. Parry (Dewi Moelwyn) Providence, Pa. 144 Yr Ysgol Sabbathol:—Yr Ysgol Sabbathol....................... 14* Barddoniaeth :—Dinystr Sodom a Gomorrah...................', 159 Adolygiadau:—Cofiant a Gweithiau Ieuan Gwynedd........... 151 Pregethau, Darlithiau, a Thraethodau......................... ,\," 252 Addysg:—Gweithgarwch Crefyddol................................... 153 Ÿ Maes Cenadol:—Cenadaeth Môr y Deheu—Mangaia....... 157 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Sir Fynwy....... 158 Cyfarfod Chwarterol Arfon..................................... 159 Cyfarfod Chwarterol Swyddi Dinbych a Ffiint............ !...„.' 160 Borth a Siloam, ger Porthmadoc..................................... 160 Dyled Capel wedi ei thalu............................................,'. 161 Hanesion:—Y Senedd.................................................... 162 Ffrainc ..........................,......................................."'"' 1^3 America...................................................................... 163 Cof-golofn Çaledfryn..................................................... 164 Esgorodd, Bu Farw..........................................,........... 164 Yr Blw at grynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGBLLAUi ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.