Skip to main content

Rhif. 591, Pris 4c. Cyf. L. Y DYSGEDYDD: .'..-■ gyda'r hwn yb tWWSD YR AFFIBTIWR, MAWETH, 1871. Y CYNNWYSIAD. Bywgeafpiaeth :—Adgofion am y ddiweddar Mrs. Jones, o'r Frondeg, Llandudno..............................................,..... g9 Duwinyddiaeth :—Y Gyfeillach Eglwysig........................... 72 Marw yn yr Arglwydd................................................... 75 Tröedigaeth Paul........................................................., 88 Addysg :—Y niwaid i Broffeswy r gydymffurfi o â'r Byd.......... 79 Adgofion amy ddau Gyfarfod"í>regethu............................ 82 Addysg.....................••................................................ 84 Ymgom Gweinidog Efengyl ar y ffordd i'r Cysegr............... 86 Baeddoìíiaeth :—Galargerdd er cof am Mary...................... 35 Pennillion ar farwolaeth Willie, ac Englynion uwchben ei fed'd 86 Earl Vane.................................................................... 86 Detholion:—Esgobyddiaeth............................................ 94. Y modd i orchfygu pechod.............................................. 94 Manteision gwisgoedd syml mewn addoldai..................."*° g^ Bwyd cryf.............................................................. 94 ConsroDioN Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mon......... 95 Cyfarfod Cenadol Blynyddol Dosbarth isaf sir Gaeifyrddin * 95 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg.........." 98 Marwolaeth a Chladdedigaeth Miss Mary Anne Leẁis Heii- dredenny Ganol, ger y Groeswen.................................... 9g Gair er cof am John.....................................................! 97 Hanesion:—Y Senedd.....................................,............" 98 Helyntion Ffrainc.............;........................................... 99 America...................................................................... 99 Priodwyd, Bu Farw...................................................' X00 Yr Blw at gynnorthwyö Gweinidogion a Phragethwyr oedranus. DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.