Skip to main content

RMf. 588. Pris 4c. Cyf. slis. Y DY gtda'r hwn tr ÜNWTD YR ANNIBTIWE EHAGFYE, 1870. Y OYNNWYSIAD. Addysg.—Bywyd Crefyddol yn ei gyffyrddiad â gwahanol Syniadau poblogaidd yr oes ... ... ...357 Duwinyddiaeth:—Dyledswydd Dyn yn ei berthynas ag ef ei Bywgraffiaeth:—Y diweddar William Griffith, Argraffydd, Dolgellau ... .••• ••• ... ... 366 Barddoniaeth:—ìrydamaeth ... ... ... 3^ Siomedigaethau bywyd ... ... ... ... 371 Yr Eglwysi Cymreig:—Lleyn ac Eifionydd—Siloam, Morfa Bychan ... •" ••• ... 372 Penmorfa ... ••• •■• ... ... 373 Penrhyndeudraeth ... ••• ••• ... 374 Y Maes Cenadol:—Gweddi ar ran China ... ... 375 Adolygiadatt:—Sermons on Historical Subjecta ... 376 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Éifion- ydd ••• ... ••• ••• ... 377 Cyfarfod Chwarterol Mon . ••• ... ...378 Cyfarfod Chwarterol Dosbarth isaf Swydd Gaerfyrddin 378 Rhosymedre a'r Vron—Urddiad ... 3^9 Undeb Cynnulleidfaol i Gymru ... ... 379 Byrgofiant Mrs. Everett ... •" ... ... 380 Ebenezer, Arfon ... ••• ... ... ' 381 Hanesion:—Bu farw ... ••• ... ... 382 Yr Elw at Syanorthwyo Gweinidogion a Phreg-ethwyr oedranus. DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.