Skip to main content

RMf. 586. Pris 4c. Cyf. slis. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yr ünwyd YR ÁNNIBTNWR. HYDEEF, 1870. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Y Goruchaf yn llywodraethu yn Mrenhin- iaeth dynion ... • • • • • • ... 293 Anwybodaeth dyn o ffyrdd Duw ... ... 297 Teithiait:—Taith drwy ranau o iemon a Maldwyn yn 1838 301 Addysg:—Teilyngdod dynol ••• ... ...307 Y Maes Cenadol:—Amgylchiadau ymadawiad y Parch. W. Jones, Singrowlee ... ••• ... Gwyl flynyddol Cymdeithas Genadol Llundam Bahddoniaeth:—Y Wenithen Beddargraff—Arall i un a fu farw trwy ddamwam Y Glaswelltyn... Beddargraff Morwr Y Corn Ciniaw Golygf a o ben Moel y Gest Detholiow :—Colli Enaid ... Athrawiaeth yr Iawn Drych yr Areithfa Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mon Cymanfa Manchester Peniel, Pentir, ger Bangòr Pedr ap Dewi yn ei fedd ... Marwolaeth y Parch. D. Parry (Dewi Moelwyn) Hanesion:—Ámerica—Y Cwestiwn Chineaidd ... Yr Etholiadau agosaol Manion 311 313 314 314 314 314 314 314 315 316 317 318 319 320 320 322 323 324 324 Yr Elw at ^ynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr " oedranus. DOLGELLAU: ARGEAPFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.