Skip to main content

Bhif. 585. Pris 4e. Cyf. slis. Y DYSGEDYDD: gyba'e hwn tb unwyb Y R ANNI B Y ff W R. MEDI, 1870. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Parhad mewn Gras.........,...........,„............... Cais Enaid diymgeledd....................;••..................................... Bywgraffiaeth ;—Chwaer ymadawedig......................t............... Y Mabs Cenadoi.:—Gwyl Baganaidd etto.............................t..... Singrowlee—y diweddar Barch. W. Jones................................... Barddoniaeth :—Cyflwynedig i fy Modryb, Dorothy Jones, Britannia Cottage, Llanystumdwy...*.................................... ......... YMilwr..................................................»-............................ Crist, y Meddyg perffaith.... I................................................... Adolygiadau:— Yr Hen Olygydd—Cadwaladr Jones, Dolgellau...... Caneuon ar destunau Crefyddol a Moesol..,................................. Caniedydd y Cysegr.......................................................... Detholion:— Iachâd Hezec'iah.......................................;....... Gonestrwydd yr Ysgrifenwyr ysbrydoledig.......................'...,!>!!!! Darfelydd ac ymadroddion y Prophwydi yn eiddynt eu hunain...... Y Prophwydoliaethau...........,......................................„.,,...... Drych yr Areithfa.......................................................... Cofnodion Enwadod:—Cyfarfod Chwarterol Mynwy......* Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd....................... '"....." C-yfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol sir Gaerfyrddin """""" Cymanfa Mynwy........ ................. '*".......... Marwolaeth Mr. WÌÌÌÌâm Reësl Cincinnati, 0.,!!!"!.............'........ Mr. Edward Rogers, Llandegla..............................'.!!!!!!!!"!!! Amenca—Cymanfa Gynnulleidfaol Wisconsin............ Cyfarfod Chwarterol Deerfield..................................!!!!!,..!.!!!! Cyfarfod croesawol yn Utica................•.................................. Llythyrau Cymeradwyaeth y Pareh. J. Williams, Maentwrog, G. Ó! Mrs. Margaret Thomas, Old Man's Creek, lowa.......................... Hanesion:—Bu Farw...................................................... 261 266 271 273 276 278 278 278 "78 280 281 282 1.-82 283 284 285, 2-8-5 285 286 286 287 288 288 289 290 290 291 258 Yr Elw at ^yanorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLÄÜ! ! ARGRAFPEDIG GAN WILLIAM HUGHES.