Skip to main content

Ehif. 581. Fris ic. Cyf. slls. Y DYSGEDYDD: GTDA'b HWÎÍ TB ÜNWTD YR ANNIBYNWR. MAI, 1870. 133 137 142 Y OYNNWYSIAD. Duwintddìaeth:—Llyfr Genesis—Golwg arno o safie Athraw yn yr Ysgol Sabbathol ...................•;• ••••••••••• ■•••............................. Pregeth Angladdol y diweddar Barcù. J. Davies, Llanaelhaiarn... BYWGRAFFiAKTH:-Yddau Jemy........y--"..-;.............................. BARDDOKiABTH:-Er cof sm y <^eddar Cadben Jones, mab Mr. Robert Jones, Ty'nyfron, ^^t""'^»:""........................... ^6 Beddargraff Mr Jobn Roberts. Meddyg, Ffestimog....................... 146 Beddargraff Catherine Watkins................................................. 146 Gras a dyledswydd .................-••••••........••-...................,......... 146 Beddargraff i'r diweddar Barch. D. Evans, Penrhyn..................... 146 Addysg:— Y Wenynen.............................................................. 147 Dirwest ............................................................................... 153 Ychydig enwau yn Sardis ..................L"'A"'.............................. **>7 Y MabsChnadol:—Eangiady Genadaeth Gnstionogol yn Polynesia Orllewinol........................................................................ 148 Yr Eglwysi Ctmreig:—LÍêyn ac Eî'fionydd—Porthmadog............ 150 Cofnodion Enwadol:—Athrofa y Bala....................................... 158 Cyfarfod Chwarterol Mvnwy .................................................. 158 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.................................... 159 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn............................................... 159 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuo* Morganwg.......................... 160 Hanesion:—Y Senedd..................*•••••••»................................... 160 Trem ar y Byd..............r...........<ifjv...................................... 162 Priodwyd, Bü Farw.....7....................'•■«............................ 163 Yr Blw at S3mnorthwyo Gweinidogion a» Phregethwyr oedranus. DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.