Skip to main content

BHf. 580. Pris 4o. Cyf. slis. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yb unwsd YR ANNIBYNWR. EBEILL, 1870. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth-.—Gwirfoddolrwydd cynnaliaeth Crefydd cyn ym~ ddangosiad Crist yn y cnawd................................................ 101 Y Gweddnewidiad................................................................... 115 ADDYSG:-Anerchiad i Fyfyrwyr Athrofa Annibynol y Bala.......... 105 Doethineb Duw yn y Greadigaeth...................................;........ 118 Yb Eglwtsi CYMKEia:-LIeyn ac Eifionydd—Porthmadog............ 124 Babddoniabth:—Marwnad er cof am y ddiweddar Mrs. M. Jones, priod Mr. Robert Jones, Hanley........................................... 125 Copnodion Enwadol:—Athrofa Annibynol y Bala....................... 126 Cyfarfod Blynyddol sir Benfro.................................................. 127 Nebo, Ceredigion.......................................•..................•.......... 128 Y Bontnewydd.................... ••....................•........................... 128 Urddiad...........................................••.................................... 128 Y Parch. Jonathan Davies, Llanaelhaiarn................................... !29 Marwolaeth Risiart Ddu o Wynedd........................................... 129 Marwolaeth y Parch. William Roaf, Wigan...........t..................... 130 Hanesion:—Y Senedd............................................................. 130 Trem ar y Byd............................*••....................*................... 131 Manion........................................."..........•........•...........•....... 132 Esgorodd, Bu Farw................................................................. 132 Yr Elw at ^yunorthwyo Gweinìdogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.