Skip to main content

SMf. 579. Pris 4c. Cyf. sls. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yr unwyd YR ANNIBYNWR. MAWETH, 1870. Y CYNNWYSIAD. Yk Achos:—Cyfarfod Chwarterol Arfon..................................... 69 Duwinyddiaeth:—Pechod, Cwymp, a Chodiad Pedr...................... 74 Bywgraffiaeth:—Mrs. Thomas y Porth.................................... 79 Yr Eglwysi CYMREiG:-Lleyn ac Eifionydd-Porthmadog............ 82 BARDDONiAETH:-"Fy Mam yn y nrf.^......«......„....................... 86 Pennillion er coffadwriaeth am Emanuel Gnffith, Trefor................ 86 Ymdrech Crist yn yr ardd............................."..............•........... 87 Adolygiadau:—Hanes Bywyd Robert Tomos, ^lidiardau.............. 87 Hanes Eglwysi Annibynol Cymru.............................................. 89 Addysg:—Yr amlygiadau 0 ddoethineb Duw yn y greadigaeth......... 90 Coenodion ENWADOL:-Cyfarfod Chwarterol Undeb Cynnulleidfaol Swyddi Eflint a Dinbych....................................................... 95 Cyfarfod Chwarterol Mon.......................................................... 96 Cyfarfod Chwarterol dosbarth isaf swydd Gaerfyrddin.................. 96 Cana, Mon.............................................................................. 97 Rhosymeirch, Mon.................................................................. 97 Marwolaeth Mr. Robert Jones, Rhos.......................................... 98 Marwoìaeth y Parch. J. G. Davies, Penywem, Dowlais................ 98 Hanesion:—Y Senedd............................................................... 98 Trem ar y Byd.................................•...................................... 100 Manion................................................................................. 100 Priodwyd.............................................................................. 100 Yr Elw at &ynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGÎiLLAUi aSgrafpedig gan william hughes. Äi