Skip to main content

RMf. 574. Frîs 4c. Cyf. slviii. Y DYSGEDYDD: gtda'b hwk tb unwtd YR ANÌÍIBTNWR. HYDREF, 1869. Y CYNNWYSIAD. Btwgbaffiaeth:—-Mr. Thomas Davies, Dolgellau......................... 293 Düwintddiaeth:—Ein Gwaith............................................,..... 296 Aelodaeth Eglwysig............................................................... 304 Baeddoniaeth:—Pryddest Earwnadol i Mrs. Jones, gwraig y Parch. John Jones, Llangiwc........................................................... 307 Y Llong Genadol.................................................................... 308 Ye Achos:—Anerchiad Agoriadol a draddodwyd yn Nghyfarfod Chwarterol Cwmbach............................................................ 309 Gair yn nghylch Athrofa y Bala................................................ 315 Adoltgiadau:—Hanes Bywyd Robert Tomos, Llidiardau............... 316 Y Maes Cjenadol:—Dylanwad Cristionogaeth yn India................. 320 Cenadaeth Coimbatoor.....................,.................................. oâ- 321 Cofnodion Enwadol:—CyfarfodChwarterolLleynacEiflonydd..... 322 Cyfundeb Gogleddol Morganwg................................................ 322 Cyfarfod Chwarterol Undeb CynnulleidfaolswyddiDinbych a Fflint 323 Coedpoeth.............................................................s................ 323 Hanesion:— Bu Earw............................................................... 324 Yr Elw at gynnorthwyo Grweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.