Skip to main content

BUf. 573. Pris ÎG. Gyf. slviü. Y DYSGEDYDD: gtda'b hwn te unwtd YR ANNIBTNWR. MEDI, 1869. Y OYNNWYSIAD. Ye Achos:-—Sylwedd Papyr a ddarllenwyd wrth roddi fyny y Gad- air ynNghymanfa Aberhosan.................................................. 262 Teithiau:—Ymweliad â Chaergaint........................................... 267 Bywgeaffiaeth:—Mrs. Margaret Jones,Bwlchyffordd, Trawsfynydd 274 Y diweddar Edward Jones, y Wern............................................ 277 Baeddoniaeth:—Englynion a gyfansoddwyd Awst, 1869, pan gyr- haeddodd yr awdwr ben y driugeinfed flwyddyn o'i oedran........ 280 Er cof am John, mab Mr. a Mrs. Roberts, Bull, Abererch.............. 281 YCwmwl...............rv-.....••"••••••-:•.-:............................. «81- Marwnad i Mr. Hezeciah Evans, Gwrhyd-isaf.............................. 282 Ffynnon y Garsiwn, Machynlleth.............................................. 282 Er cof amMrs.Laura Jones, Bangor.......................................... 282 YDaran................................................................................ 282 Hirhoedledd Awen.................................................................. 282 Y Maes Cenadol:—Eobert MofEat............................................ 283 Cymdeithas Genadol Llundain.................................................. 285 Detholion:—Ysgol i'r Nefoedd.................................................. 286 Teimlad tuag at Dduw yn hanfodol i'r ddynoliaeth...................... 2g8 Rhyddid Pechadur.........................................................,........ 288 Coenodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Arfon............,'......;v 289 Cyfarfod Chwarterol Mon......................................................... 289 Cyfarfod Chwarterol Dosbarth isaf swydd Gaerfyrddin................. 290 Cyfarfod Chwarterol Towyn, Ceinewydd..................................... 290 Cymanfa Mynwy.................................................................... 250 Hanesion:—Priodwyd, Bu Farw................................................ 281 Peboriaeth:—Gobaith............................................................. 292 Yr Blw at gynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAU: :egrafpedig gan william hughes.