Skip to main content

Rhif. 571. Pris 4c. Cyf. shiii. Y DYSGEDYDD: GTDA'E HWN TB UNWTD YR AIIIBTNWE GORPHENAF, 1869. Y CYNNWYSIAD. Addtsg:—At dy safn a'r udgorn..............• •................................ 197 Btwgbafeiaeth:—Y diweddar Barchedig John Hughes, Bethania... 200 Y diweddar Williams, Capel Garmon.......................................... 203 Baeddoniaeth:—Y Wraig o Samaria.......................................... 203 Yb Ysgol Sabbathol:—Hanner awr gyda'r Eglwys a'r Ysgol Sab- hathoi...................-;;;-^..................................................2U Ye Eglwtsi Ctmbeig:—Wyddgrug............................................ 214 Adolygiadau :—Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan..................... 216 The Churchof England in Wales,............................................. 217 Yb Achos:—Tòri Cyhoeddiadau................................................ 219 Beibniadaeth Ysgbtthteol-.—Anghysondeh ymddangosiadol yn y Beibl......................................:.............•......................... 219 Cofnodion Enwadol:—Iawn ymddygiad yn Nhŷ Dduw................ 220 Cymanfa Sir Gaernarfon......................................................... 222 Cymanfa Orllewinol Deheudir Cymru...........•............................. 223 Y Gymanfa Bedair Sirol___...............................................'.'".'.'. 224 Cyfarfod Chwarterol Mynwy.............................................!!!.!!! 224 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd......................!!!!!!!!!!!!!! 225 Glyndyfrdwy........................................................................ 225 Horeb, Dwygyfylchi.................................-••.......................... 226 Mrs. Margaret John, Rhydfelen, ger Pontypndd, Morganwg.......... 226 W. Owens, Llyfrwerthydd, Bethesda......'.................................... 227 Hanesion:—Esgorodd, Priodwyd, Bu Earw.................................. 228 Yr Elw at gÿnno^thwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAUt ARGRAFEEDIG GAN WILLIAM HUGHES.