Skip to main content

Y DYSGEDYDD: gyda'b hwn tb ünwyd YR ANNIBYNWR. MAI, 1869, Y OYNNWYSIAD. ADDTSG:-Anerch i Fyfyrwyr Athrofa y Bala................................. 133 DuwiNYDDiAETiit-Lluestu hyd Sodom......................................... 141 IMr.l*ichardJones,Cncieth...................................................... 153 Y Friallen a Catherme tach........................................................ lo3 Adolygiadau:—Traethodau Duwinyddol Dr. Edwards..........,.......... 154 Detholion:—Gwahardd plant..................................................... 158 Atebiad pwrpasol......................•-•.....V*>*VrV........*A*».....","...... 159 Coenoi>ion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd...... 159 Cyfarfod Chwarterol Mynwy......................•............................... 160 Moriah, Waunfawr,—Urddiad.................................................... 161 Cyfarfod blynyddoí sir Benfro............................................•..*...... 161 Llandderfel..............................................................„„........... 162 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Gogleddol Morganwg............„„„„. 162 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn................................................... 163 Bethesda, Brynmawr..............................*•••.....*.....................• ••• 163 Y Maes Cenadol:—Madagascar—y Coroniad............................... 164 Hanesion:—Esgorodd, Priodwyd, Bu farw.....................,..„...„„..,. 164 TTR E3.W GYiraroBTHwsro GWEiariBoesoîar A ÍBBEGETBIWTS OEjsaASirirSa DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM fíUGHES.