Skip to main content

BUfi 568- Pris 4c. Cyf. slvüi. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn ye ünwyd YR AÍTNIBYNWR EBRILL, 1869. Y CYNNWYSIAD. Bywgraffiaeth:— Y diweddar Barchedig Henry Rees..................... 101 Duwinyddiaeth:— Aelodaeth Eglwysig........................................ 105 Addysg:—Crefydd, Addysg, a Llywodraeth deuluaidd.—Tŷ y Celfyddydwr......................................................................... 110 Yr Achos:—Cyfarfod Chwarterol yr Annibynwyr yn Maldwyn........ 114 Yr Ysgol Sabbathol:—Hanes Ysgol Penyresgynfa, ger Dolgellau, o'i chychwyniad hyd yn bresenol.............................................. 121 Yr Eglwysi Cymreig:—Lleyn ac Eifionydd-Chwilog.................... 124 CoirNoraoN Enwadol:—Beulah, Ceredigion.................................... 129 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog................................................ 129 Cyfarfod Chwarterol Undeb Dinbych a Eflint................................. 129 Cyfarfod Misol Dowlais............................................................ 131 Hanesion:—Arwyddion fod mwy o gynnüdeb yn cael ei astudio......... 131 Yr Ystormydd diweddar............,............................................... 131 Esgorodd, Bu farw...............................................................••• 132 VB EX.W AT OTinrOBTBWTO GWEECTEDOCS&OEr a pbbegetbwts oedeanus. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.