Skip to main content

EMf. 567. Pris 4c. Cyf. slẅ Y DYSGEDYDD: gyda'b hwn tr unwyd YR ANNIBYNWR. MAWRTHj 1869, Y CYNNWYSIAD. Duwintdmaeth:—AelodaethEglwysig........................................ 69 Pregeth goffadwriaethol am y ddiweddar Mrs. A. JenMns, priod y Parch. E. C. Jenkins, Rhymni.............................................. 74 Addtso:—Crefydd, Addysg, a Llywodraeth deuluaidd.—Tý yr Amaethwpsi...........................•...........•.....••..................•..... 78 Merched dysgedig.................................................................... 82 Y Maes Cenadol:—Cenadon enwog............................................. 84 Rabbi yn cyfnewid Iuddewaeth am Gristionogaeth..............„......... 87 Llythyr o Madagascar.......................................'........................ 88 Sefydmadau Eglwysig:—Y Gymanfa Eglwysig........................... 89 Barddoniaeth:—Meirionydd...................................................... 94 Detholion:—Y testun anghofiedig............................................... 97 Yr hen Wrandawyr........................é......................................... 98 Copnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mon.......................... 99 Cyfarfod Chwarterol sir Gaerfyrddin.........•................................ 100 Cymdeithas yr Achosion Seisnig yn Ngbymru..........,.................... 100 YR £X,W AT OTSnO'OBTBWTO owBnraooaion- A. PHRECETHWYR OSDBAITOS. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.