Skip to main content

Bhif. 566. Pris 4c. Cyf. zMSi. Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn yr unwyd YR ANNIBYNWR. CHWEFROR, 1869, Y OYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Pregeth goffadwriaethol am y ddiweddar Mrs. A. JenMns, priod y Parch. E. C. Jenkins, Rhymni........................ 37 BrwGRAFrrAETH:—Crefydd, addysg, a llywodraeth deuluaidd tŷ Gweithiwr........................................................................ 41 Adgofion am Thomas Cadwaladr.....•■••■•••;;................................. 47 Yr Achos:—Y " Congregational Year-Book ................................. 49 Cenadaethau Cristionogol..............•''•*;'• •*........................•............ 52 Barddoniaeth:—Pryddest—Llongsuddiad.................................... 55 Er cof am Manod Wyllt............................................................ 55 YTân.................................................................................... 55 Adolygiadatj:—Llyfr Hymnau Cymreig a Seisnig,.......................... 56 Duwinyddiaeth........................................................................ 57 Cymanfa Ddirwestol ac Attaliol Gwent a Morganwg...................... 58 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mynwy..................... 60 Cyfarfod Chwarterol y rhan Gymreig 0 sir Benfro......................... 61 Cyfarfod Chwarterol-Maldwyn................................................... 61 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg........................... 62 Cyfundeb Gogleddol Morganwg.................................................. 62 Ehosymeirch a Bodffordd.................................................!!!.!!!!! 63 Evan Williams, Cilcwm, Llanbrynmair........................^.............. 63 John Boberts, Capel Garmon.........,............................................ 64 Byr gofiant i Richard Tudor...................................................... 65 Hanesion:—Y Genadaeth........................................................... 66 Esgorodd, Priodwyd, Bu farw.................................................... 67 Peroriaeth:—Absalom............................................................. 68 m& ELW AT CTnaris-ORTHWYo GWESSTEBOGIOlSr A PHEECBTaWYR OE3SRA2JUS. DOLGELLAU: ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.