Skip to main content

asmsmmmcmmsm scs=z3bsbks=S5S Rbtf. 562. ^{SGEDj^ ©gba'r fîton p mai ¥r anntfifitthît" tortn rí uno. HYDRBF, 1868. $ Cgtttttoîggíaîf. Pa fodd i ddeall y Beibl'............................................................ 329 Y ffordd iRyddid..................................................................... 336 Yr Apostol Paul..................................................................... 342 Barddoniaeth:—Y diweddar Barch. W. Griffith, Llanharan............., 346 Y Diogyn diwygiedig.............................................................. 347 Mrs. Sarah Prothero................................................................ 347 Anerchiad i Sion Llwyd........................................................... 347 Blodeu-glwm o Flodau'r Glyn.................................................... 348 Wesleyaeth a'r Eglwys Sefydledig...........................................*.. 349 Adolygiadau:—The Ruins of Bible Cities..................................... 351 Darlleniadau Sabbathol Darluniadol........................................... 352 Araeth y Parch. D. M. Davies, ar Gymdeithas Rhyddhad Crefydd... 353 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mon............................ 355 Cyfarfod Chwarterol Arfon....................................,................. 355 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog.............................................. 356 Cyfarfod Undebol................................................................... 357 Criciejh................................................................................ 357 Pwyllgor Blynyddol y Dtsgedtdd............................................. 358 Hanesion:—Y Cenadaethau Caffraraidd....................................... 359 Traul y Toriaid...................................................................... 360 Erledigaeth o fath newydd....................................................... 360 Traul Rbyfel......................................................................... 361 Rhesymau Protestanaidd dros Ddadgysylltiad yr Eglwys Wyddelig 361 Testun Prophwydol................................................................ 862 Trugaredd a Maddeuant.....................*..................................... 362 Hanesion Cyffredinol.......................•...................................... 362 Priodwyd, Bù Farw..................,............................................... 364 T« ELW AT OTHNOtTHWTO 0WEINID00I0N A PHREOETNWTI OEDBANUS. DOLGELLAUt ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. PRiS PEDAIR CEINIOO.