Skip to main content

R&if. 56*. -i '^tSGEÖj^ Cyf. xlvii. 5 mae "¥t anttt&Btttor;" toefet et uno. MEDI, 1868. p ŵnnUîpôtaíi. Arwyddion Haf....................................................................... 293 BodolaethDuw........................................................................ 296 Yr Apostol Paul—Pen. n........................................................... 301 Gwrthebau.............................................................................. 305 Blodeu-glwm o Flodau'r Glyn.................................................... 308 Barddoniaeth:—Cân ar Gyfeillgarwch.......................................... 310 Tyramor Ieuenctyd......................................>........................«• 311 At Etholwyr Annibynol Cymru...........................,...•«.................... 313 "Bu farw fy Ngwraig"......................«...................................... 314 Cofncdion Ènwadol:—Cymanfa Mynwy....................................... 319 Cymanfa Arfon..................................................................... 319 CymanfaMon........................................................................ 320 Cymanfa Ddwyreiniol Morganwg.............................................. 321 Cyfarfod Chwarterol Mynwy................................................... 322 Cyfarfod Chwarterol Lleyn acEifibnydd..................................... 322 Bethania, Dowlais................................................................... 323 Hanesion:—Madagascar..........................•................................. 324 Y Llong Genadol Newydd....................................................... 324 Senedd Prydain Fawr............................................................. 325 Cynghrair o blaid Heddwch...................................................... 325 Y Tywydd a'r Cnydau............................................................ 326 Effeithiau Arsawd y Diwygiad................................................. 326 Y Sychder yn 1818...............................•................................. 326 Nid dyfnder yw tywyllwch...................................................... 326 Yr Esgob a'r Canghellydd...................•.............................•..... 327 Hanesion................................................................................ 327 Priodwyd, Bu Farw................................................................. 328 VI ELW AT OYNNORTHWYO OWEINI00OI0N A PHREOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAUs ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. PRIS PEOAIR CEINIOO.