Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Sbif. 560» ■* tSGED^ Cyf. xlvii. £. "¥t atmftgntot" toŵ ct uno. AWST, 1868. # «îgnttUwittl». Adgyfodiad y Meirw................................................................ 257 Crist yn bobpeth..................................................................... 263 Yr Apostol Paul—Pen. i.......................................................... 268 Tön—Brynbela, gnn Owen Thoraas, Dolgellau.....................:........ 271 Blodeu-glwm o Flodau'r Glyn...................•............................... 272 Cyfarwyddiadau i ddarllen ac i ddeall Esaiah xxi. I—10................. 273 Adolygiadau:—Cerddi Cystudd................................................... 275 Caniadau Cranogwen.............................................................. 276 Barddoniaeth: — Y Darfodedigaeth............................................... 278 Englynion i Mary Edith Lewis.................................................. 280 Sarhau'r Gydwybod.................................................................. 280 Yr Iaith Hebraeg.................................................................... 282 Cofnodion Enwadol:—Cyforfod Chwarterol Lleyn ac Eiflonydd....... 284 Cofnodion SirBenfro.............................................................. 284 Cyfarfod Chwarterol Deheuol Morganwg.......................„............ 286 Hanesion:—Y Gçnadaeth—Môr y I>ehau...................................... 287 Llwyddiant anarferdyn Chína.............................."................... 287 Llyfr Genesis yn Iaith Erromanga............................................. 288 Cenadaeth yr Annibynwyr......... ............................................. 289 Y ddadl ar Eglwys Iwerddon yn Nhŷ yr Arglwyddi...................... 290 Esgob Rhydychain a Mr. Spurgeon............................................ 290 Gwendid dysgyblaeth yr Eglwys............................................... 291 Y Sychder.......................... ,,............................................... 291 Hanesion..................,........,................................................... 292 BuFarw................................................................................. 292 VI EtW AT OTNMORTNWYO t.WE.IIIDOBIOH A PHREOETHWYR OEORANUS. DOLGELLAUt ABGRAFFEDIG ££# WILLIAM HÜGHES. PRIS PCOAIR CEINIOO.