Skip to main content

Rbif. 558. Cy*. xlvll» ^SGED^ » ma* uVx anmfcgntot" loefet et uno. MEHEFIN, 1868. p <£î?nttto)g!5íaîi» Y Patriarch o Ddolgellau...................................................,....... 185 Gwaredwr Seion..............................................«........................ 192 Hezeciah Evans, Gwrhydisaf, Llangìwc........................................ 197 Rheswm Hanesyddol dros Fedydd Babanod................................... 199 Barddoniaeth:—Griffith B. Morris a'i chwaer Mary..................,..... 203 Arferion Drwg y Dref.......................................... -.-............... 204 YCryd...................................•............................................. 204 Yr Adgyfodiad........................................................................ 204 Yr ynfydrwydd a'r niwaid o arfer Llwon ac laith lygredíg............... 205 Adolygiadau:—Pethau dyrys Düwinyddiaeth............................... 209 Elfenau Gramadeg..............................................,................... 213 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Mynwy....................... 214 Cyfarfod Chwarterol Mon........................................................... 215 Marwolaeth Mr. Isaac Price.............................................,........ 215 Y Cymdeithasau:—Cymdeithas Rhyddhad Crefydd........................ 216 Cymdtithas y Traethodau......................................................... 216 Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymdeithas.................................... 216 Cyfarfod Çhwarteroi Arfon Ogleddol........................................... 217 Hanesion:—Êglwys Iwerddon...........-......................................... 217 Anghrefyddolder y Dosbeirth Gweithiol..................................... 218 - Arglwydd Brougham.............................................................. 219 Cvfraith y Dienyddio...........................•.................................. 219 Y*Pulpud..................................................................?........... 219 Hanesion Cyffredinol.............................................................. 220 Priodwyd, Bu Farw................................................................. 220 YR ELW AT OYNHORTHWYO 5 W EIHI 0 OG I0N A PHREBETHWYR OEDRAHUS. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. PRIS PEDAIR CEINIOO.