Skip to main content

Rbif. 550. ^SGEDj^ Cyf. xlvii. g mae ò. ¥t &nntrjüntot" toefct ti uno. EBRILL, 1868. Y Patriarch o Ddolgellau............••.-••......•';•••;......................... 113 Y Parch. T. E. Evans, diweddar o'r Rbos a Manchester.................. 119 Boneddigeiddrwydd.................•■.....";-"......••......................... '21 Barddoniaeth:—Hiraethgan er cof am Mr. Evan Jones................... 125 Pennillion er cof am Mr. Thoraas Roberts..................................... 125 Er coffadwriaeth am Lavinia Elizabeth...................................... 126 En"-lynion coffadwriaethol am Jolm Williams................................ 126 Gofchfa y Dylife, Maldwyn...................................................... 126 Curo am Gariadon—chwibanu am danynt—ysmician ystrywus......... 127 Yr Ysgol Sabbathol:—Y pethau angenrheidiol i'w gwneud yn llwyddiannus........................................................................ 128 Y Gwanwyn............................................................................ 132 Adolygiadau:—Gwyrthiau Crist yn egluro gogoniant ei. Berson, a Natur ei waith...................................................................... 134 Y Ganwyll............................................................................ 135 Pethau dyrys Duwinyddiaeth....................................... ,......... 136 Ymddygiad addas yn Nhŷ Dduw................................................ 139 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd........ 142 CyfarfodChwarterol sir Gaerfyrddin.......................................... 143 Cyfarfod Chwarterol Undeb Dwyreiniol Morganwg..................... 143 Cytndeithus Rhyddhad Crefydd................................................. 144 Marwolaeth John Whitley, Rhyl...............••••............................. 144 Hanesion:—Y gwaith rhyfedd yn Madagascar............................... 145 Dychweliad yr Iuddewon......................................................... 145 Y Senedd............................................................................. 146 Arglwydd Stanley yn nghylch dadl Amerig................................. 147 Rhyfelgyrch Abyssinia............................................................ 147 Amaethyddiaeth yn swydd York-.---...... .................................... 148 Y Danchwa ddiweddar yn Blaenllechau...................................... 148 Cyd-darawiad rhyfedd....................•........................................ 148 Esgorodd, Priodwyd, Bu Earw................................................... 148 VR ELW AT aYNNORTHWYO OWEINIDOOION A PHREGETHWYR OEDRANOS. DOLGBLLAUî argraffedig gan william hughes. PRIS PEDAIR CEINIOO