Skip to main content

BMf. 555. Cyf. xlvii. ^SGEDj, g mae "Ft &tttttrjgtthjr" toeîrt ei ttno. MAWETH, 1868. Cristion—Bethydyw?....................................•.......................... 77 " Cofiant Mr. John Hughes, Caernarion.—Pen. II............................. 80 Yr Ysgol Sabbathol:— Y pethau angenrheidiol i'w gwneud yn llwyddiannus........................................................................ g3 Barddoniaeth:—Marwnad am Anne Owens, Trifìl.......................... 87 Cân i'r Cwpl Priodasol....................................................' [ <gg Cofiant y Parch. R. Lewis, Ty'nycoed......................................" ' gg Y Cyiitafanedig................................................... \ .......... -95 .Y Blwyddlyfr Cynnulleidfaol, 1868............................!!.!.!!!!!.!!'.!!! 96 • Adolygiadau:—Pregethau y diweddar Barch. John Jones, Taiysa'r'n 97 Sunshine on the Hills.............................................Q #> 99 LlyfrEmynaua Thônau, gan Stephen a Jones..".....!'"' '""'*'....." 100 Cofnodion Enwadol:—Cofnodion sir Benfro......... " 101 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn......................!!!!!!!!!!!.............. 102 Cyfarfod Chwarterol Mon............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 103 Saron, Maesteg................................................!!!!!..!! " ]03 Bettws Gwerfil Goch, ger Corwen................................!..!!!.!!!!!!! 104 Mr. Henry Williams, West Bangor,Va.......................!!!!!!!!!!!!!!!.' 104 Edward JÖnes, Penbryn Nant, gerÉhuthyn....................!.!.!!!!....! 105 Cyfarfod ymadawiad y Parch. J. M. Davies, Maesycwmwr..!!!......! 106 Marwolaeth Mr. John Coates........................................!!!!!!!!!!!! 108 Nebo, Pentrefoelas..............................................!....!!!!!! .. 108 Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog................................!!!!!!!!!!!!!! 109 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorîlewinol Morganwg..............!.!.!!! 109 Hanesion:—Senedd Prydain...................................!..!!!!!!!!!!!!!!!! 109 Pwy a yspeilir?—Llythyr Iarll Eussell..........................!!!!!....!.. 110 Powdwr yn lle Bara............„........................,........"...!..!!!!!!!!!! 110 Hanesion Cyffredinol.........................................'!!.'.'!!!...!!!!!!!!!!!! 111 Bu Earw.............................................................."."!!.'!!!!!.! 112 »R EIW AT OYNNORTHWYO OWEINIOOOIOM A PHREOETHWYR OEORANUS. DOLGELLATJî argraffedig gan william hüghes. PRIS PEDAIR CEINIOO.