Skip to main content

-^- >&'\m-» Rhif. S53. Cyf. xlvii. ^fSGEDj^ <&gt>a*t íjton » mae "¥* 8nníî)fintor" toett çt uno. ÎONAWR, 1868. Wt 0?î?îmi»»ötaîr, Y Flwyddyn 1867..........................................••••..................... 5 lachawdwriaeth i boh dyn.........................•............................... 9 Gwron Cenadol....................•..........•.........■•....................•......... 13 Gwahanol Ymddangosiadau f Gwaredwr wedi ei Adgyfodiad......... 14 Y Cymry yn Cariboo.......-—•.................................................... 16 Syiwadau wrth Fwrdd yr Arglwydd............................................ 17 Meddyliau ar llýfel..............................................,................... 19 Barddoniaeth:—Pryddest ar Afon Cedron.................................... 2fr Yr Enaid mewn hiraeth am y Nef.—Llinellau ar ol Robert Bach... 21 Sahbath y Gweithiwr.^—Lledaeniad yr Efengyl............................. 22 Bedd y Parch. L. Everett, Dyserth.—Y Cristion tlawd yn marw..... 22 " Professor of Elocution" Cymreig.............................................. 23 Cychwyniad yr Ysgol Sabbathol.................................................. 23 Cystadleuaeth Oolgellau, Nadolig, 1867................................." 26 Y Flwyddyn Newydd, 1868.....................................'."".'."'.'.!".*.'.'.".'.'.'. 27 Dethoíion........................................................................,...... 28 Çofnodion Enwadol:—Cyfartod Chwarterol Máldwyn.................... 29 líoreb.-^-Cyfarfod Chwarterol Mon.............*................,............. 29 Cyfarfod Chwartérol Undeb Gorllewinol Morgaŵwg.,*.......,.,....„.,. 30 Fetter Lane, Llundain........................................................... 30 Cyfarfod Chwarterol Cy f undeb Cymreig Sir Benfro.................... 31 Marwolaéth y Parch. T. E. Evans.............................................. 31 Marwolaeth y Parch. Cadwalader Jones, Dolgellau....................... 32 Cyfarfod Chwarterol Undeh Dwyreiniol Morgauwg...................... 34 Hanesion:—Y Gymdeithas Genadol............................................. 34 Y Genadaeth Gaffraraidd yn Port Elizabeth................................ 85 Y Parch. Arie Vos, yr hynaf o'r Cenadon..........................,......... 37 Seuedd Prydain Fawr.—Y Senedd ac Addysg.......................,...... 38 Y Dreth Eglwys.—Y Ffeniaid................................................... 38 Undeb Heddwch.—Hanesion Cyffredinol.................................... 39 Esgorodd, Priodwyd, Bu Farw........................•........................ 40 VI ELW AT OYNNORTHWYO OWEINIDOOION A PHREGETHWTR OEDRANUS. DOLGELLAHi AlMJBÁÎ'î'EDIG GAN WILLIAM HUGHES. PRIS PEDAIR CEINIOC.