Skip to main content

Rbif. 551. Cyf. zlvi. (Srgfca'r f)ton î? mae ¥t anntfjgntot" torìit ü uno. TACHWEDD, 1867. Tangnefedd Eglwysig........................•...............•.......•.............. 365 Dyledswydd Eglwysi.......■........•............................................... S69 Iesu yn gwneud y cwbl wrth Reol............................................... 372 Ysgol Sabbathol Bethel, ger y Bala, a Hen Deulu'r Garth............... 374 Y Gydwybod Ddirwystr............................................................ 377 Llythyr o Hankow, China.......................................................... 879 Materion Eglwysig................................................................... 381 Unwaith dygwydd y dygwyddiadau pwysicaf a berthynant i Ddyn.. 381 Parson, Ci, a Thurpentine...................................~.................... 386 Breuddwyd yr Hen Wr............................................................. 388 Eiriolaeth Crist..i............................. ,. .................................... 388 Y Cristion yn croesi yr Iorddonen............................................... 388 Priodas D. Ll. Lloyd, Ysw., gynt o Ffestiniog................................ 388 Adolygiadau:—Y Fasgedaid Briwfwyd......................................... 389 Y Pwysigrwydd o Ddysgu Plant................................................. 390 Ar Gyfansoddiad Anifeüiaid...................................................... 390 Golygfa Ryfedd....................................................................... 391 Elfenau Llwj'ddiant.................................................................. 391 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Dwyreiniol Morganwg 394 Cyfarfod Chwarterol Meirion................................................. 395 Cyfarfod Chwarterol Arfon..................................................... 396 Cyfarfod Chwarterol Mynwy................................................... 396 Urddiad...............,................................•............................. 397 Hanesion:—Y Curadiaid yn sefyll allan....................................... 397 Y Gwisgoedd....................................................................... 397 Yr Undeb Cynnulleidfaol........................................................ 397 Cynnadledd Geneva.—Iwerddon, Efenianiaid.............................. 398 Yr Ystorm ddiweddar............................................................ 398 Llundain a'i Thrigolion.—Paham y mae Eglwysydd yn wag?........ 399 Emynlyfr Caledfryn.—Y Modd i ragddweyd y Tywydd............... 399 Esgorodd, Bu Earw............................................................... 400 YR ELW AT OTNNORTHWYO OWEIN1D0GI0N A PHREOETHWTR OEDRANUS. DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN WILLÍAM HUGHES. PRIS PEDAIR CEINIOO.