Skip to main content

BMf. 548. Cjrf. xlvi. Ẃ#öa't ^ton B mae "Yt &tmt!>8tttot" toŵ H tmo. AWST, 1867. $ Cî?ttttöî»0taìr. T Dyddiau Gynt, neu Hanner Can' Mlynedd yn ol......................... «57 Teyrnasiad Marwolaeth....................',"j'j'Y...........?.................... 263 Er cof am Hannah Williams, Eron, Dolyddelen............................. 265 William Jones, Utica...................•.....................•...................... 266 , Diymchwil, Diwybod..........••":'•;......:*•""•.•;;••"•"..................... 27° Adolygiadau:—-Sylwadau ar Lyfr Amencanaidd S. R...................... 273 Amseryddiaeth Ysgrythyrol.................................................... 278 Amseryddiaeth y Beibl.............................................................. 278 Yrhaid oedd ar Tab Duw........................................................... 278 Gohebiaeth o'r America............................................................ 282 Pennillion cyflwynedig i'r Parch. E. Morris, Penrbyn, a'i Briod, ar Farwolaeth eu mab John...................................................... 283 Allor y Teulu.......................................................................... 283 Cofnodion Enwadol:—Cymanfa Arfon......................................... 284 Cymanfa Maldwyn..............................,.......,......................... 285 Cymanfa Dinbych a Fflint................................................,..... 286 Cyfarfod Chwarterol Arfon.................................................... 287 LÎansamlet........................................................................... 288 Cas'newydd-ar-wysg—Mynydd Sei n....................................... 288 Glanbafren, Llanidloes.—Treorci, Cwmrhondda.......................... 288 Hanesion:—Twysenau o'r Meusydd Cenadol................................ 289 Cenadaeth Travancore yn yr India........................................... 289 Ffrwythau Llafur a Gweddi.................................................... 290 Urddiadau yn Travancore Ddeheuol..............i.......................... 290 Penaeth yn Gwedd'io............................................................. 290 Dychweliad Cenadon.............................................„.............. 291 Arsawd y Diwygiad......................................................,...... 291 Y Cynhauaf a'i obeithion.....................................................;. 291 Ymweliad y Sultan................................................................ 291 Hanesion Çyffredinol..........................".r.«:............................... 292 Bu Earw.......................................................*..................... 292 VI IIW AT OYNNORTHWYO 0WEIHID0010 N A PHREOETHWYR OEDRANOt. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. PRI8 PEDAIR CEINIOO.