Skip to main content

mnit. 547. Cyf. zlvi. Ŵtra't f)ton p mae 'é. Yt sanmrjgntot0 toeîrt ei uní>. GOBPHENAP, 1867. $ iffpnttttîẅaîi. Ànerchiadi Ddarllenwyr y Dysgedydd ...................................... 221 Mrs. Williams, mam Tydfilyn, Merthyr lydfil............................... 224 Dwyn Beichiau ein gilydd...............••......•................................. 228 Mr. John Davies a Phregethu Cynnorthwyol................................. 232 Anhawsderau Amseryddiaeth Ysgrythyrol.................,...„............... 236 Er cof am Mr. John Jones, Hafod Ruffudd.................................... 237 Dylanwad Bywyd y Cristion ar ei ffydd mewn gweddi.............,.„... 238 At Mr. R. Jones, Bethesda......................................................... 241 Adolygiadau:—Geiriadur Bywgraffyddol..................................... 242 Cymanfaoedd yr Annibynwyr; eu Hanes, a'r Llythyraú.............. 243 Englynion.............................................................................. 243 Amrywion............................................................................... 244 Cofnodion Enwadol:—Cymanfa Morganwg................................... 246 Y Gymanfa Dde-orllewinol.—Cymanfa Mon.............................. 247 Cymanfa Meirion.................................................................. 248 Cyfarfod Chwarterol swydd Gaerfyrddin................................. 249 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ae Eifionydd................................... 249 Cyfarfod Chwarterol swydd Aberteifì....................................... 250 Urddiad y Parch. W. Griffiths o Goleg Presbyteraidd Caerfyrddìn 2&0 Urddiad Mr. Johns o Goleg Caerfyrddin................................... 251 Margate—Ordeiniad Gweinidog............................................... 251 Cyfarfod Cenadol y Ehan Gymreig osir Benfro...............v..........251 Cwrdd Cenadol Heol Awst, Caerfyrddin........ ...........................252 Jubili Bronllwyn, Pentyrch.—Abergwili.—Heol Awst, Caerfyrddin 252 Cyfarfod Chwarterol Mynwjr................................................. 253 S. Morley, Ysw., a'r Parch. Henry Richard».............................. 253 Pentraeth, Mon.—Salem, ger Conwy.—Bethel, Trefonen.............. 254 Hanesìon:—Senedd Prydaìn Pawr................................................ 254 Eglwys Iwerddon.— Cynnydd Annibyniaeth yn y Gogledd............ 255 Poblogaeth yr Amerig.—Y Cynhauaf dyfodol............................ 256 Esgorodd, Bu Farw............................................................... 256 ™ ELW AT OYNH0RTHWY0 GWEIHIOOOION A PHRÊOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAU: AR6RAFFEDIG gan william hughes. PRIS PEDAIR CEINEOC*