Skip to main content

Rüif. 546. Cyf. xlví. g mae SGrE d ¥t Snnftsntot" toeììí ei untn MEHEFIIS", 1867. g? öTyntttDî?0iaìr, Ofergoelion Cymru.................................................................. 185 Pregeth.................................................................................. 194 Sarah Jane Williams................................................................. 198 Buddioldeb Darllen ................................................................. 200 Anhawsderau Amseryddiaeth Yegrythyrol................................... 204 "Eisteddfod y Cymry" yn Nghastellnedd—y Feirniadaeth ar y testun Cadeìriol.................................................................... 206 Marwnad ercof am Mr. Thomas Williams.................................... 209 Ffurfio Cymeriad..................................................................... 211 Etholedigaeth.......................................................................... 212 Cymdeithasau yr Annibynwyr.................................................. 213 Cofnodìon Enwadoh—Cyfarfod Chwarterol Undeb Dinbych a Ffìint 214 Cyfarfod Chwarterol Mon....................................................... 214 Athrofa Ogleddol yr Annibynwyr............................................ 215 Talsarnau........................................................................... 215 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. T. Ridge, Hermon, Mon.... 216 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn, ac ail agoriad Capel Newydd y Foel, Garthbeibio......................................................"........ 216 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg..................... 217 Cyfarfod Blyuyddol y Feibl Gymdeithas.............................,...... 217 Rhuddlan, M. 1....................................................................... 218 Hanesion:—Senedd Prydain Fawr.............................................. 219 Y Rbyddfrydigwyr............................................................... 219 Y Dillad.............................................................................. 219 Rhagolygon am Gynhauaf...........,.......................................... 219 Luxemburgh........................................................................ 220 Yspaen................................................................................ 220 Hanesion Cyffredinol............................................................. 220 Bu Farw............................................................................ 220 TR ELW AT OYNNORTHWYO OWEINIDOOION A PHREOETHWYR OEDRANOS. D0LGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM IIUGHES. PRIS PEDAIR CEINIOO.