Skip to main content

SGED 8 mae ¥t &nnifj_)ntot" toetJt et uno. MAI, 1867. 149 157 160 164 168 170 AnerchiadiFyfyrwyrAthrGfayBaìa..................................... Mrs. Lloyd, Tanybwleh........................................................ America............""frj'j'i'J....................'.............................. Pregeth ar Agoriad Addoidy................................................. Etholedigaeth..................................................................... YDrethEglwys...................................• •............................. .... .._ Lloffìon o'r Congregational Year Book, 1867................................. !70 Cofnodion Enwadol:—Mrs. Chadwick....................................... 1?1 Byr Grof am y diweddar Mr. John Jones, Cyllidydd, Bala.............. 172 v Athrofa Annibynol y Bala...................................................... 173 CroDÌcl sir Benfro.................................................................. 174 Cyfarfod Chwarterol Mynwy................................................... 175 Penrhiwgaled.................. ..........••......................................... 176 Cyfarfod Chwarterol Meirion................................................... 177 Cyfarfod Chwarterol Arfon..................................................... 177 Y Drysorfa Ddaucanmlwyddol................................................. 178 Aberìlefeni........................................................................... 180 Englynion.............................................•................................. 180 Hanesion.—Madagascar—Eglwys Ambatonacanga......................... 181 India a China....................................................................... 132 Senedd Prydain Fawr............................................................ 182 Rhagfarn yr Eglwyswyr......................................................... 182 Ffrewyllu yn y Fyddin..................•........................................ 182 Eglwys Iwerddon.................................................................. 183 Y Ddadl Ddwyreiniol............................................................. 183 Yspaen................................................................................ 183 la yn yr Atlantic Gogleddol...........•........................................ 184 Hanesion Cyffredinol............................................................. 184 Esgorodd, Priodwyd, Bu Farw................................................. 184 U ELW AT OYNNORTHWYO GWEINIDOGION A PHREOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES & Co.